{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }

Ön Bilgilendirme Formu

Ön Bilgilendirme Formu


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU


İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu (“Ön Bilgilendirme”) E Star Global E Ticaret Satış ve Pazarlama A.Ş’nin (“Satıcı”) üzerinden ürün satın alan ve aşağıda bilgileri yazılı alıcının (“ALICI”) Mesafeli Satış Sözleşmesinin (“Sözleşme”) koşulları, ürünün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ürünlerin teslimi ve cayma hakkına ilişkin ön bilgi edinmesi amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Ön Bilgilendirme, 28 Kasım 2013 tarih ve 28835 sayılı Resmî Gazete ile yayımlanarak, 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca ön bilgilendirme formu niteliğindedir.


1. Alıcı ve Satıcıya Ait Bilgiler:


SATICI


Unvanı


:


E STAR   GLOBAL E TİCARET SATIŞ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ


Adresi


:


KISIKLI   MAH. ÇEŞME ÇIKMAZI SK. NO: 6 İÇ KAPI NO: 1 ÜSKÜDAR / İSTANBUL


Telefon


:


0850 201 88   71


E-Posta


:


mh@godiva.com.tr


Mersis No


:


0720055962900016


ALICI


Adı-Soyadı/Unvanı


:


Adresi


:Şehir


:Posta Kodu


:Ülke


:Telefon


:Ürünleri Teslim almaya yetkili diğer kişiler


Ad…………Soyad……


Ad…………Soyad……


İşbu Ön Bilgilendirme’de Alıcı ile Satıcı kısaca ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.


2. Ürünlerin Özellikleri:


Ürün/ürünlerin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, tüm vergiler dahil satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir.


Ted. Kodu


Ürün Adı


Marka


Fiyat


Adet


Tutarı


xxx


xxx


Godiva


TL


xx


TL


Kargo Bedeli xxx TL  Ödeme Şekli Kredi Kartı  Ödenecek Toplam Tutar (KDV Dahil) xxx TL
3. Teslimat Şekli


Satıcı, 2. maddede yer alan ürünlere ilişkin ödeme işleminin tamamlanmasını takiben söz konusu ürünleri Alıcının 1. Maddede belirtilen adresine teslim edilecektir.


4. Ödeme Şekli


Alıcı tarafından söz konusu ürünlerin bedeli, her koşulda kredi kartı veya aynı benzer nitelikteki banka kartları ile elektronik ortamda Satıcıya ödenecektir.


5. Cayma Hakkı:


Alıcı, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşme konusu ürünün/ürünlerin kendisi tarafından mağazada teslim alınmasını takiben 14 (on dört) gün içinde cayma hakkına sahiptir.


Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin Satıcının 1. maddede bildirilen posta adresi, telefon numarası, faks numarası ve e-mail adresine, ürünlerin teslim alınmasını takiben 14 (on dört) gün içinde yönlendirilmesi yeterlidir. Cayma hakkının kullanılmasında Alıcı Sözleşme ekinde yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.


Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi Satıcıya yönelttiği tarihten itibaren en geç on gün içinde malı teslim aldığı Satıcıya ya da yetkilendirilmiş olduğu kişiye iade etmek zorundadır. Alıcı, cayma süresi içinde malı işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde malda meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olacaktır.


Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa Alıcı, Satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.


Satıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, malın yukarıda belirtildiği şekilde kendisine iade edilmiş olması şartıyla, Alıcıdan tahsil ettiği bedelleri Alıcının ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına ve Alıcıya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde iade edecektir.


6- Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler


Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:


a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


b) Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.


c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.


ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.


d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.


e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.


f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.


g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.


ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.


h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


Satılan malın yazılım, DVD, VCD, CD, kaset, bilgisayar, kırtasiye malzemesi, kozmetik ürünler vb. gibi ürünler olması halinde, cayma hakkının kullanılabilmesi için ambalajın açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şarttır. Aksi halde Alıcı tarafından cayma hakkı kullanılamaz.


Cep telefonları ve sair elektronik ürünler yetkili servis garantisi ile satıldığından, ürün ile ilgili bir ayıp bulunması halinde, ayıbın öncelikle yetkili servis tarafından belgelendirilmesi gerekmektedir. Sonrasında garanti belgesi ile birlikte ürünün kutusu, ambalajı ve diğer tüm aksesuarları eksiksiz olacak biçimde Satıcıya iade edilmelidir.


Alıcı, yapacağı tüm iadeleri orijinal ambalaj ve kutu ile ve ürünün ambalajı bozulmaksızın yapılmalıdır. Cep telefonları kutusu garanti belgesi kaşelenmek suretiyle ambalajsız gelmekte olup, bu husus iade sebebi olarak kabul edilmez.


7- Diğer Şartlar


7.1. Alıcı teslim anında malı gözden geçirmeyi ihmal eder ve malı teslim alırsa, ürünün sağlam ve hasarsız olduğunu kabul etmiş sayılır.


7.2. Satış konusu ürünlerin teslimatı için Alıcının Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit vermiş olması ve mal bedelini ödemiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal bedeli ödenmez, Satıcı hesaplarına ulaşmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise Satıcının malı teslim etme yükümlülüğü sona erer.


7.3. Satın alınmayan bir ürünün teslimi durumunda; Satıcı, Alıcıya telefon ya da e-posta yoluyla bilgilendirme yaparak, satın almadığı halde Alıcıya teslim edilen ürünü iade edilmesini talep edebilir. Alıcı bu durumda bedeli ödenmemiş olan malı Satıcıya iade etmek ve kargoya teslim etmekle yükümlüdür. Bu halde kargo ücreti Satıcıya aittir.


7.4. Satıcı, stokların tükenmiş olması veya benzeri imkânsızlık halleri, mücbir sebepler ve olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü teslim edemez ise, durumu Alıcıya bildirecektir. Bu durumda satış işlemi iptal edilerek mal bedeli olarak ödediği tutar aynı gün içinde Alıcının kredi kartına iade edilir.


7.5. Alıcı, gerek Satıcının internet sitesinde yer alan üyelik formunda belirtmiş olduğu ve gerekse işbu Ön Bilgilendirme’de yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından doğacak her türlü zarardan sorumlu olduğunu, Satıcının bu nedenle bir zarara uğraması halinde Satıcının zararını tazmin etmeyi kabul ve beyan eder. Alıcı aşağıdaki onaylıyorum butonunu tıklamak suretiyle işbu önbilgilerin tümünü okuduğunu, anladığını kabul eder.


7.6.  Alıcı, her türlü soru, talep ve şikâyetlerini 1. maddedeki adrese[TG1]  ………………  e-posta adresine, …………. numaralı telefon hattına yapabilecektir. Ayrıca Alıcı, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldıkları veya ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir.


2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvuru tutar bilgileri;


- Büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 7 bin 550 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,


- Büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 7 bin 550 ile 11 bin 330 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,


- Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 11 bin 330 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevlidir.


CAYMA FORMU ÖRNEĞİ


-Kime: (Satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda satıcı veya sağlayıcının ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)


-Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.


-Sipariş tarihi veya teslim tarihi


-Cayma hakkına konu mal veya hizmet


-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli


-Tüketicinin adı ve soyadı


-Tüketicinin adresi:


-Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)


-Tarih:

×

Uyarı!

Godiva.com.tr Internet Explorer için optimize edilmemiştir. Daha iyi bir alışveriş deneyimi için Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None" } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }